понеділок, 19 квітня 2021 р.

ВАЖЛИВО! Звернення Священного Синоду Православної Церкви України.

 Звернення Священного Синоду Православної Церкви України
з приводу ескалації російської агресії проти України
Дорогі брати і сестри, український народе та люди доброї волі усього світу!
Владоможці Росії та їхні послідовники!

Численні достовірні повідомлення підтверджують найбільше з часу початку неоголошеної війни Росії проти України в 2014 р. скупчення біля наших кордонів військ РФ. Перша і очевидна мета такого скупчення – залякування Кремлем українського суспільства, тиск на нашу державу і на союзників України у вільному світі з метою досягнення власних інтересів.

Ми не боїмося! – наша відповідь на цей черговий агресивний намір російської влади. «Душу й тіло ми положим за нашу свободу» – не просто речення з Гімну України. Це переконання – одна з ключових рис української політичної нації, виплекана від часів княжої Київської держави, утверджена у визвольних змаганнях козацької доби та ХХ століття. Ми не потребуємо і не прагнемо чужого, український народ бажає жити у мирі та порозумінні з усіма, в першу чергу – з нашими історичними сусідами. Але ми не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо, від якого український народ звільнився три десятиліття тому!

Не раз дотепер від імені помісної Української Православної Церкви ми застерігали владу Російської Федерації і змушені нагадати знову: ваші злочинні наміри відомі Богові, ви не матимете в них успіху, як сказано: «Задумуйте задуми, але вони руйнуються; говоріть слово, але воно не збудеться: бо з нами Бог!» (Іс. 8: 10). Зброя, яку ви беззаконно спрямовуєте проти нас, меч, піднятий вами проти України – обернеться гнівом Божим на ваші голови! Бо сказано: «Всі, хто візьме меч, від меча і загинуть» (Мф. 26: 52).

Тож доки ще не прийшло на вас остаточне покарання за невинно пролиту кров – зупиніться, покайтеся, загладьте свою провину припиненням війни та згодою на справедливий мир.

Застерігаємо також військовослужбовців Росії, усіх офіційних і таємних найманців Кремля – не беріть участь у злочинах ваших начальників. Зверніть увагу на слова Писання: «Не обманюйтесь: Бог зневаженим не буває. Що посіє людина, те й пожне» (Гал. 6: 7). А хто сіє вітер, той пожне бурю (див. Ос. 8: 7). Це також стосується й тих, хто в Україні очікує на «прихід Путіна». Доля Юди Іскаріота нехай буде для вас застереженням – не ставайте на шлях зради і прислужництва ворогу.

Звертаємося до всіх наших вірних та до людей доброї волі із закликом продовжити молитву про справедливий мир для України. Щодня ми підносимо в храмах прохання про захист Божий від нашестя чужинців, про допомогу нашим воїнам, які оберігають рідну землю, про визволення поневолених. Дотепер ми бачили не раз милість Господню до українського народу – віримо, що і у нинішніх випробуваннях Бог не залишить нас беззахисними проти агресії ворога.

Ми вдячні всім нашим союзникам, країнам вільного світу, які одноголосно засвідчують підтримку України в цих складних обставинах і закликають владу Росії зупинити ескалацію агресії. Як золото випробовується вогнем і очищується від бруду, так дружба, відданість принципам миру і демократії – засвідчуються готовністю боронити їх. Свобода і мир для України – це мир і безпека для Європи та світу. І це наріжний камінь для кращого майбутнього для самої Росії, коли вона, раніше чи пізніше, усвідомить згубність обраного тепер авторитарного шляху відбудови «імперії зла».

Дорогі брати і сестри!

Молімося в дні випробувань і просімо у Господа за богослужіннями у храмах та у домашній молитві захисту для України. І нехай натхненням для нас будуть слова Псалма 34-го: «Господи! Будь Суддею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене. Візьми зброю Твою і щит і стань на поміч мені. Вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене. Скажи душі моїй: «Я твоє спасіння». Нехай осоромляться ті, що шукають душу мою. Нехай повернуть назад і покриються безчестям ті, що задумали зло проти мене. Нехай стануть вони як той порох перед вітром, і ангел Господній нехай прожене їх. Нехай дорога їхня буде темна і слизька, і ангел Господній нехай переслідує їх. Бо вони без вини таємно поставили сітки свої на мене, викопали яму для душі моєї. […] Душа моя буде радіти у Господі, буде втішатися спасінням від Нього. […] Господи, не мовчи. Господи, не віддаляйся від мене. […] Нехай постидяться й осоромляться ті, що радіють з мого нещастя. Нехай покриються соромом і ганьбою ті, що вихваляються проти мене. І нехай радуються і веселяться ті, що співчувають правді моїй. І нехай завжди кажуть: «Який величний Господь, що бажає миру рабові Своєму!» (Пс. 34: 1-7, 9, 22, 26-27)

Закликаємо на всіх, хто оберігає мир і бореться проти зла, на Україну і український народ Боже благословення!

Митрополит Київський і всієї України ЕПІФАНІЙ
Митрополит Львівський МАКАРІЙ
Митрополит Вінницький і Барський СИМЕОН
Митрополит Миколаївський і Богоявленський ВОЛОДИМИР
Митрополит Івано-Франківський і Галицький ІОАСАФ
Митрополит Луцький і Волинський МИХАЇЛ
Архієпископ Дрогобицький і Самбірський ЯКІВ
Архієпископ Житомирський і Поліський ВОЛОДИМИР
Архієпископ Харківський і Ізюмський АФАНАСІЙ
Єпископ Володимир-Волинський і Турійський МАТФЕЙ
Єпископ Харківський і Богодухівський МИТРОФАН
Єпископ Одеський і Балтський ПАВЛО

———————————————————————————————

Обращение Священного Синода Православной Церкви Украины
по поводу эскалации российской агрессии против Украины
Дорогие братья и сестры, украинский народ и люди доброй воли всего мира!
Правители России и их последователи!

Многочисленные достоверные сообщения подтверждают самое большое с момента начала необъявленной войны России против Украины в 2014 г. скопление у наших границ войск РФ. Первая и очевидная цель такого скопления – запугивание Кремлем украинского общества, давление на наше государство и на союзников Украины в свободном мире с целью достижения собственных интересов.

Мы не боимся! – наш ответ на это очередное агрессивное намерение российских властей. «Душу и тело мы положим за нашу свободу» – не просто слова из Гимна Украины. Это убеждение – одна из ключевых черт украинской политической нации, воспитанная со времен княжеской Киевской державы, утверждённая в освободительной борьбе времён казачества и в ХХ веке. Мы не требуем чужого и не стремимся им обладать, украинский народ желает жить в мире и согласии со всеми, в первую очередь – с нашими историческими соседями. Но мы не позволим снова накинуть на нашу шею имперское ярмо, от которого украинский народ освободился три десятилетия назад!

Не раз до сих пор от имени поместной Украинской Православной Церкви мы предостерегали власти Российской Федерации и вынуждены напомнить снова: ваши преступные намерения известны Богу, вы не будете иметь в них успеха, как сказано: «Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог!» (Ис. 8:10). Оружие, которое вы беззаконно направляете против нас, меч, поднятый вами против Украины – обернётся гневом Божьим на ваши головы! Ибо сказано: «Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26:52).

Поэтому пока еще не пришло на вас окончательное наказание за невинно пролитую кровь – остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир.

Предостерегаем также военнослужащих России, всех официальных и тайных наемников Кремля – ​​не принимайте участия в преступлениях ваших начальников. Обратите внимание на слова Писания: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6: 7). А кто сеет ветер, тот пожнет бурю (см. Ос. 8: 7). Это также касается и тех, кто в Украине ожидает «прихода Путина». Судьба Иуды Искариота пусть будет для вас предостережением – не становитесь на путь предательства и прислужничества врагу.

Обращаемся ко всем нашим верным и к людям доброй воли с призывом продолжить молитву о справедливом мире для Украины. Ежедневно мы возносим в храмах прошение о защите Божий от нашествия иноплеменников, о помощи нашим воинам, которые оберегают родную землю, об освобождении пребывающих в пленении. До сих пор мы видели не раз милость Господа к украинскому народу – верим, что и в нынешних испытаниях Бог не оставит нас беззащитными против агрессии врага.

Мы благодарны всем нашим союзникам, странам свободного мира, единогласно свидетельствующим поддержку Украине в этих сложных обстоятельствах и призывающим власти России остановить эскалацию агрессии. Как золото испытывается огнем и очищается от грязи, так дружба, преданность принципам мира и демократии – подтверждаются готовностью защищать их. Свобода и мир для Украины – это мир и безопасность для Европы и всего мира. И это краеугольный камень для лучшего будущего самой России, когда она, рано или поздно, осознает пагубность выбранного теперь авторитарного пути восстановления «империи зла».

Дорогие братья и сестры!

Помолимся в дни испытаний и будем просить у Господа за богослужениями в храмах и в домашней молитве защиту для Украины. И пусть вдохновением для нас будут слова Псалма 34-го: «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною; возьми щит и латы и восстань на помощь мне; обнажи меч, и прегради путь преследующим меня; скажи душе моей: «Я спасение твое!» Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей; да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло; да будут они, как прах пред лицем ветра, и Ангел Господень да прогоняет их; да будет путь их темен и скользок, и Ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для меня яму — сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. […] А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. […] Господи, не умолчи; Господи! не удаляйся от меня. […] Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью; да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно: «да возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему!» (Пс. 34: 1-7, 9, 22, 26-27)

Призываем на всех, кто защищает мир и борется против зла, на Украину и украинский народ Божье благословение!

Митрополит Киевский и всея Украины ЕПИФАНИЙ
Митрополит Львовский МАКАРИЙ
Митрополит Винницкий и Барский СИМЕОН
Митрополит Николаевский и Богоявленский ВЛАДИМИР
Митрополит Ивано-Франковский и Галицкий ИОАСАФ
Митрополит Луцкий и Волынский МИХАИЛ
Архиепископ Дрогобычский и Самборский ЯКОВ
Архиепископ Житомирский и Полесский ВЛАДИМИР
Архиепископ Харьковский и Изюмский АФАНАСИЙ
Епископ Владимир-Волынский и Турийский МАТФЕЙ
Епископ Харьковский и Богодуховский МИТРОФАН
Епископ Одесский и Балтский ПАВЕЛ


Цитати

Цитати

Найкраще на сайті: