понеділок, 2 листопада 2020 р.

UA/EN Відбулася телефонна розмова Предстоятелів Кіпрської та Української Церков

 

За попередньою домовленістю відбулася телефонна розмова Блаженнійшого Хризостома ІІ, Архієпископа Нової Юстиніани і всього Кіпру, та Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України.

Предстоятель Помісної Української Православної Церкви від себе особисто та від церковної повноти висловив подяку за приєднання Церкви Кіпру до числа Помісних Церков, які послідували Томосу про автокефалію ПЦУ. «Ми всі радіємо встановленню між нашими Помісними Церквами повноти молитовного і євхаристійного спілкування», – підкреслив Митрополит Епіфаній. Також він згадав про свій візит на Кіпр у квітні 2016 р. і теплу зустріч з Блаженнійшим Архієпископом Хризостомом.

Предстоятель Кіпрської Церкви наголосив на тому, що через рішення Вселенського Патріархату, яке засвідчується Томосом, отримали свій автокефальний статус всі нові автокефальні Церкви. Тому немає підстав ставити під сумнів Томос про автокефалію Церкви України.

Архієпископ Хризостом висловив переконання, що інші Помісні Церкви, включаючи Російську, повинні сприйняти той факт, що Українській Церкві наданий Томос і вона є в Диптиху автокефальних Церков. «Ми поминаємо Ваше святе ім‘я за літургією серед імен Предстоятелів автокефальних Церков після імені Митрополита Чехії і Словаччини, і бажаємо Вам, нашому улюбленому брату, успішного служіння», – зазначив Архієпископ Кіпру.

Також Блаженнійший Хризостом запросив Митрополита Епіфанія відвідати з мирним візитом Кіпрську Церкву. «Всі країни зараз перебувають у складних обставинах через пандемію, але прошу Ваше Блаженство пам‘ятати про це запрошення, ми будемо раді бачити Вас на Кіпрі, піднести з Вами молитву», – сказав Предстоятель.

У свою чергу Блаженнійший Митрополит Епіфаній подякував за запрошення та розповів про нинішні обставини буття Української Православної Церкви, про ставлення до неї суспільства і держави, відносини з іншими релігійними спільнотами. «В українському суспільстві з великою радістю почули про те, що Ваше Блаженство стали поминати в Диптиху ім‘я Предстоятеля Православної Церкви України, чим засвідчили повне спілкування двох Церков. Новина про цю подію була широко висвітлена всіма засобами масової інформації і всі, з ким у ці дні мені доводиться спілкуватися, вітають нашу Церкву з цим та тепло дякують Вашому Блаженству», – зазначив владика Митрополит.

Його Блаженство побажав Архієпископу Хризостому доброго здоров‘я, одужання від перенесених хвороб, довгих благословенних літ служіння, а боголюбивому православному народу Кіпру – миру і процвітання. Предстоятель Кіпрської Церкви подякував за побажання та взаємно побажав для Предстоятеля і Церкви та для всієї України всього найкращого.

Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)

 

The Primates of the Cypriot and Ukrainian Churches had a telephone conversation

By prior arrangement, a telephone conversation took place between His Beatitude Chrysostomos II, Archbishop of Nova Justiniana and All Cyprus, and His Beatitude Epiphaniy, Metropolitan of Kyiv and All Ukraine.

The Primate of the Local Ukrainian Orthodox Church, personally and on behalf of the fullness of Church, expressed his gratitude for the accession of the Church of Cyprus to the number of Local Churches that followed Tomos of the Autocephaly of the OCU. “We are all happy to establish the fullness of prayer and Eucharistic communion between our Local Churches,” said Metropolitan Epiphaniy. He also mentioned his visit to Cyprus in April 2016 and a warm meeting with His Beatitude Archbishop Chrysostomos.

The head of the Church of Cyprus stressed that due to the decision of the Ecumenical Patriarchate, which is certified by Tomos, all new autocephalous Churches have received their autocephalous status. Therefore, there is no reason to question Tomos about the autocephaly of the Church of Ukraine.

Archbishop Chrysostomos expressed his conviction that other Local Churches, including the Russian Church, should accept the fact that the Ukrainian Church has been given a Tomos and is in the Diptych of the Autocephalous Churches. “We commemorate your holy name during the liturgy among the names of the Primates of the Autocephalous Churches after the Metropolitan of the Czech Land and Slovakia, and we wish you, our beloved brother, a successful ministry,” said the Archbishop of Cyprus.

His Beatitude Chrysostomos also invited Metropolitan Epiphaniy to pay a peaceful visit to the Church of Cyprus. “All countries are now in a difficult situation due to the pandemic, but I ask Your Beatitude to remember this invitation, we will be glad to see you in Cyprus, to offer prayers with you,” said the Primate.

In his turn, His Beatitude Metropolitan Epiphaniy thanked for the invitation and spoke about the current circumstances of the Ukrainian Orthodox Church, the attitude of society and the state, relations with other religious communities. “Ukrainian society is very happy to hear that Your Beatitude began to mention the name of the Primate of the Orthodox Church of Ukraine in the Diptych, which testified to the full communion between the two Churches. The news of this event was widely covered by all the media and everyone with whom I have to communicate these days congratulates our Church on this and warmly thanks Your Beatitude,” said the Metropolitan.

His Beatitude wished Archbishop Chrysostomos good health, recovery from illness, long blessed years of ministry, and peace and prosperity to the God-loving Orthodox people of Cyprus. The Primate of the Church of Cyprus thanked for the wishes and mutually wished all the best for the Primate and the Church and for the whole of Ukraine.

Press service of the Kyiv Metropolia
of the Ukrainian Orthodox Church (Orthodox Church of Ukraine)


Цитати

Цитати

Найкраще на сайті: